ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content

Transport materiałów niebezpiecznych jest jednym z najczęściej kontrolowanych przez ITD przewozów na drogacha ilość wystawianych mandatów idzie w miliony złotych rocznie.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI UJAWNIONE PODCZAS KONTROLI DROGOWYCH

 • NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYPOSAŻENIU PRZECIWPOŻAROWYM – 27%
 • BRAK INSTRUKCJI PISEMNEJ – 12%
 • NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYPOSAŻENIU OGÓLNYM I AWARYJNYM – 12%
 • NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DOKUMENTACH PRZEWOZOWYCH – 9%
 • NIEWŁAŚCIWE OZNAKOWANIE 7%
 • BRAK ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA 2%
 • UŻYCIE OPAKOWAŃ NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMAGAŃ UMOWY ADR – 2%

NIEKTÓRE KARY

 • BRAK DORADCY ADR – 5000 ZŁ
 • NADANIE, ZAŁADUNEK LUB PRZEWÓZ TOWARÓW NIEZGODNYCH – 3000 ZŁ
 • BRAK DOKUMENTU PRZEWOZOWEGO – 1000 ZŁ

OGÓLNA LICZBA KONTROLI PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZYKŁAD Z ROKU 2017 ZE WZGLĘDU NA KONTROLOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW

 • PRZEWOŹNICY KRAJOWI – 394 KONTROLI (76%)
 • PRZEWOŹNICY ZAGRANICZNI – 126 KONTROLI (24%)

SPRAWDŹ, CZY WIESZ, JAK UTRZYMAĆ WAŻNOŚĆ TWOICH POZWOLEŃ NA OBRÓT PRODUKTEM BIOBÓJCZYM

Pozwolenia narodowe na obrót produktem biobójczym nie są wydawane bezterminowo. Dzięki poniższej ankiecie dowiesz się, czy Ty, jako podmiot odpowiedzialny/ właściciel pozwolenia narodowego dopełniłeś wszelkich obowiązków wynikających z ustawy o produktach biobójczych. Czy nie grozi Ci utrata pozwolenia przed końcem daty ważności.
Nie zwlekaj, wydane pozwolenie na obrót nie zwalnia Cię z kontroli przepisów, gdyż pozwolenia te są terminowe.

Przesyłając numer pozwolenia na obrót swojego produktu biobójczego, otrzymasz darmową ocenę statusu substancji czynnych obecnych w produkcie. Poinformujemy Cię, co musisz zrobić, aby przedłużyć ważność swojego pozwolenia.

 

Przejdź do ankiety

Rejestracja produktów biobójczych

Wszystkie produkty biobójcze (biocydy) wprowadzane do obrotu lub stosowane na terytorium Polski pod­legają obowiązkowi rejestracji i uzyskania pozwolenia w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy­robów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB).

Mogą być one rejestrowane w procedurach przejściowych (tzw. narodowych) lub w procedurach europej­skich. Rodzaj procedury rejestracyjnej nie zależy od wyboru rejestrującego, a m.in. od substancji czynnych zawartych w produkcie i jego zastosowania. Najważniejszym etapem rejestracji produktu biobójczego jest uzgodnienie właściwej strategii rejestracji, pozwalającej na optymalizację czasu i kosztów.

Rejestracji w procedurach przejściowych podlegają produkty zawierające co najmniej jedną substancję czynną, której ocena (wykonywana w ramach programu przeglądu substancji czynnych) jeszcze się nie za­kończyła.

 

Rejestracja w procedurze europejskiej

W miarę postępu prac prowadzonych w ramach programu przeglądu zwiększa się pula zatwierdzonych substancji czynnych. W konsekwencji coraz więcej produktów biobójczych podlega już obowiązkowi reje­stracji w procedurach europejskich.

Wymagania w procedurze europejskiej, dotyczące zakresu dokumentacji produktu biobójczego, są różnew zależności od produktu, substancji czynnych wchodzących w jego skład, typu procedury oraz wieluinnych czynników. Sama procedura jest znacznie bardziej skomplikowana, czaso- i pracochłonna niż w przy­padku procedur przejściowych.

Kluczowy jest wybór właściwej drogi rejestracji, zakresu badań i dokumentacji, jaką należy przedłożyć w celu uzyskania pozwolenia.

Zadaj pytanie ekspertowi

[contact-form-7 id=”8d1115f” title=”Formularz kontaktowy”]

Dane

THETA Consulting Sp. z o.o.
ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź

email: kontakt@thetaconsulting.pl
tel: +48 502 336 743

Szkolenia

Scenariusze narażenia – wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia
Wyroby – obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów wynikające z rozporządzenia REACH. Baza SCIP
Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP
Sprzęt elektryczny i elektroniczny – zasady wprowadzenia do obrotu, zgodność z REACH i RoHS
DALSZY UŻYTKOWNIK – obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP

SPRAWDŹ TERMINY
Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2020/878/UE


SPRAWDŹ TERMINY
ADR Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – od czego zacząć?
Przewóz w sztukach przesyłki materiałów ciekłych zapalnych, zagrażających środowisku oraz aerozoli w transporcie drogowym (ADR) i morskim (IMDG)


SPRAWDŹ TERMINY
Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP – szkolenie ogólne
Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP
UFI i zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych (PCN)


SPRAWDŹ TERMINY
Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności


SPRAWDŹ TERMINY
Kompozycje zapachowe bez tajemnic – produkty konsumenckie
Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu – przewodnik przedsiębiorcy
GMP Wymagania Dobrych Praktyk Produkcyjnych wg normy PN-EN ISO 22716:2009 dla przemysłu kosmetycznego
Zmiany legislacyjne dotyczące surowców zapachowych w branży kosmetycznej
Dokumentacja produktów kosmetycznych – jak spełnić wymagania rozp. 1223/2009/WE
Oznakowanie produktów kosmetycznych w teorii i w praktyce
Notyfikacja produktów kosmetycznych w teorii i w praktyce
Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego dla początkujących
Surowce – istotne zmiany legislacyjne dla branży kosmetycznej


SPRAWDŹ TERMINY
Zasady wprowadzenia do obrotu i oznakowania chemicznych produktów konsumenckich do codziennego użytku


SPRAWDŹ TERMINY