W świetle obecnej sytuacji związanej z koronawirusem (COVID-19) niektóre kraje - strony Umowy ADR, skoordynowały swoje wysiłki w celu przygotowania różnych umów wielostronnych odnoszących się do obowiązków o ściśle określonej terminowości, dotyczących transportu towarów niebezpiecznych.

Polska w dniu 6 kwietnia 2020 r. podpisała Umowę multilateralną M327, dotyczącą badań cystern przenośnych i wieloelementowych kontenerów do gazów (MEGC). Zgodnie z zapisami tej Umowy, w drodze odstępstwa, wszystkie badania okresowe i próby pośrednie, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 sierpnia 2020 r. zachowują ważność do 31 sierpnia 2020 r.

Zaległe badania powinny zostać przeprowadzone przed 1 września 2020 r., zgodnie z częstotliwością określoną w Umowie ADR dla danego typu pojazdu.

Powyższe odstępstwo dotyczy:
- badań zbiornika i wyposażenia cystern przenośnych przeznaczonych do przewozu materiałów klasy 1 oraz klas 3 do 9
- badań zbiornika i wyposażenia cystern przenośnych przeznaczonych do przewozu gazów nieschłodzonych skroplonych
- badań zbiornika i wyposażenia cystern przenośnych przeznaczonych do przewozu gazów schłodzonych skroplonych
- badań elementów i wyposażenia wieloelementowych kontenerów do gazów (MEGC) przeznaczonych do przewozu gazów nieschłodzonych

Nadawca powinien w dokumencie przewozowym dodatkowo umieścić zapis: „Przewóz uzgodniony na warunkach rozdziału 1.5.1 Umowy ADR (M327)”.

Umowa M327 będzie obowiązywać do 1 września 2020 r. w przypadku przewozu na terytorium krajów, które ją podpisały. Jeżeli któryś z krajów ją wcześniej odwoła, będzie obowiązywała tylko w przypadku przewozu na terytorium kraju, które jej nie odwołało.

Opracowała:
mgr inż. Joanna Puchalska-Gad
Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa w transporcie
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.