ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content
All Posts By

admin

Uniwersytet Łódzki zaprasza na Studia podyplomowe w trybie ONLINE

By Blog

Rekrutacja trwa od 1 lipca 2024 r. do 15 sierpnia 2024 r.

Studia realizowane są w formie zdalnej na odległość (ONLINE)

„Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”

Studia przeznaczone są dla osób związanych z przemysłem chemicznym, w tym chemii gospodarczej, jak i dla osób zajmujących się importem i eksportem substancji i mieszanin, BHP oraz dla tych, którzy planując rozwój swojej kariery zawodowej chcą zostać, specjalistami o rzadkich interdyscyplinarnych kwalifikacjach.

Poznaj szczegóły>>>

Dlaczego warto podjąć współpracę z doradcą

By Blog

Współpraca z doradcą DGSA (Dangerous Goods Safety Advisor) jest kluczowa dla firm zajmujących się transportem materiałów niebezpiecznych. Doradca posiada szczegółową wiedzę na temat przepisów i procedur związanych z bezpiecznym przewozem, między innymi procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych oraz prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, pakowania, napełniania, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych.

Tak szeroka wiedza pozwala uniknąć kar, sankcji oraz minimalizuje ryzyko wypadków.  Współpraca z doradcą DGSA pomaga firmom zbudować reputację wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera w transporcie.

Korzyścią współpracy z takim specjalistą jest również oszczędność czasu i zasobów, ponieważ bierze on na siebie obowiązek monitorowania i wdrażania zmian w przepisach co przekłada się na proces prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa.

Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych jest kluczowy nie tylko dla bezpieczeństwa pracowników i klientów, ale również dla ochrony środowiska naturalnego.

Dlatego warto podjąć współpracę z doradcą DGSA, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z przepisami w transporcie substancji niebezpiecznych.

Spotkanie w ramach Grupy Wsparcia Eksperckiego THETA już w marcu!

By Blog

W dniu 13 marca 2024 r. odbyło się ósme spotkanie w ramach projektu Grupa Wsparcia Eksperckiego THETA.

TEMAT: Jak prawidłowo oznakować sztuki przesyłki zawierające towar niebezpieczny w transporcie drogowym (ADR), morskim (IMDG) i lotniczym (IATA) z uwzględnieniem oznakowania dla małych pojemności, baterii litowych i produktów kosmetycznych.

Prowadzący: Joanna Puchalska-Gad

zapowiedz slajd GWE marzec 2024

 

W przedsiębiorstwach, w których znajdują się towary niebezpieczne w transporcie, często występuje konieczność zorganizowania ich przewozu. Wówczas należy zastosować się do aktualnych przepisów i przygotować sztukę przesyłki zgodnie z wybranym rodzajem transportu. Ponieważ pomiędzy tymi rodzajami występują różnice, właściwy sposób oznakowania powinien być ustalony już na etapie pakowania.

Read More

ARTYKUŁ: Szkolenia ADR. Wprowadzenie do Wymagań w Przewozie Materiałów Niebezpiecznych

By Blog

Transport materiałów niebezpiecznych jest działalnością o wyjątkowym znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska. Dlatego też istnieje wiele przepisów i regulacji, które dotyczą przewozu i obsługi takich materiałów. Jednym z kluczowych elementów zapewniających bezpieczeństwo w transporcie materiałów niebezpiecznych jest przeszkolenie osób zaangażowanych w ten proces. Europejska Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, znana jako ADR, stanowi kompleksowy zestaw przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych. W tym artykule omówimy różne typy szkoleń ADR, które są dostępne dla różnych grup zaangażowanych w przewóz materiałów niebezpiecznych.

Read More

Opakowania do transportu drogowego towarów niebezpiecznych

By Blog

Przygotowując przewóz produktów niebezpiecznych, w zależności od ich ilości oraz rodzaju, nadawca może wybrać jeden z trzech sposobów: transport luzem, w cysternach i w sztukach przesyłek. Ostatnia opcja oznacza konieczność użycia odpowiednich opakowań, dostosowanych do danego towaru i z uwzględnieniem jego klasyfikacji. Sztuką przesyłki określany jest końcowy produkt operacji pakowania składający się z opakowania, opakowania dużego lub DPPL (Duży Pojemnik do Przewozu Luzem), wraz z jego zawartością, który jest przygotowany do wysyłki.

Read More

Sprawozdanie roczne ADR – przypomnienie

By Blog

Początek roku dla wielu przedsiębiorców związany jest z obowiązkiem sprawozdawczości obejmującej różne aspekty działalności. Jednym z takich obowiązków jest konieczność złożenia sprawozdania rocznego z działalności związanej z drogowym przewozem towarów niebezpiecznych. W kontekście przepisów transportowych, czynności przewozowe nie oznaczają jedynie wykonywania transportu ładunku, ale obejmują również inne działania, jak np. pakowanie. Warto także zwrócić uwagę na zmieniony wygląd formularza sprawozdania.

Read More

Relacja z XXII Seminarium Stowarzyszenia Doradców S-DGSA

By Blog

W dniach 26-28 maja 2022 r. doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych z firmy THETA Consulting wzięli udział w XXII Seminarium Stowarzyszenia Doradców S-DGSA. Po przerwie spowodowanej pandemią, tym razem spotkanie doradców odbyło się stacjonarnie, w hotelu położonym w samym centrum Zielonej Góry. Miało ono dodatkowe przesłanie, jakim był jubileusz 20 lat działalności Stowarzyszenia oraz samego zawodu doradcy ADR.

Read More