ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content
Blog

Nowy Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID)

By 1 czerwca, 20234 lipca, 2024No Comments

Zgodnie z art. 35 § 3 Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., dnia 1 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do powyższej konwencji.

Jednolity tekst Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) uwzględniający wprowadzone zmiany ogłasza się w załączniku do niniejszego Oświadczenia rządowego Dz.U. 2023 poz. 789

Źródło>>>

admin

Author admin

More posts by admin