ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content
Blog

Relacja z XXII Seminarium Stowarzyszenia Doradców S-DGSA

By 24 czerwca, 2022No Comments

W dniach 26-28 maja 2022 r. doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych z firmy THETA Consulting wzięli udział w XXII Seminarium Stowarzyszenia Doradców S-DGSA. Po przerwie spowodowanej pandemią, tym razem spotkanie doradców odbyło się stacjonarnie, w hotelu położonym w samym centrum Zielonej Góry. Miało ono dodatkowe przesłanie, jakim był jubileusz 20 lat działalności Stowarzyszenia oraz samego zawodu doradcy ADR.

Seminariom S-DGSA towarzyszą zwykle bardzo interesujące prelekcje i pokazy, skłaniające do dalszych dyskusji nad przepisami ADR. Nie inaczej było tym razem. Okazuje się, że pierwsi doradcy, którzy przeszli tzw. Kurs pilotażowy, spełniający wymagania Dyrektyw Rady z 1996 r. i 2000 r. otrzymali uprawnienia w 2002 r., czyli jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Oprócz genezy powstania stowarzyszenia, można było także obejrzeć archiwalne zdjęcia z wielu Seminariów, które odbyły się na przestrzeni 20 lat. Poruszono także istotny temat przygotowania kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych i organizowanych dla nich kursów, począwszy od lat osiemdziesiątych. Kolejnym tematem było omówienie współpracy z IASA, czyli Międzynarodowym Stowarzyszeniem Krajowych Stowarzyszeń Doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, do którego od samego początku jego działalności w 2014 r. należy także S-DGSA. Obecnie w IASA jest zrzeszonych 4440 doradców, z 26 krajowych stowarzyszeń z 21 państw. IASA aktywnie uczestniczy w posiedzeniach wspólnych RID/ADR/ADN w EKG ONZ, wyrażając opinie członków, mając tym samym wpływ na tworzone przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych. W dalszej części spotkania, delegacja z Ministerstwa Infrastruktury zaprezentowała zmiany, jakie zostaną wprowadzone do formularza sprawozdania rocznego, składanego przez uczestników przewozu do ITD, przy czym najwcześniej wejdą one w życie od 01.01.2024 r. Pierwszy dzień zakończył się prezentacją o nieprecyzyjnych zapisach w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych, dotyczących odpowiedzialności i wszczynaniu postępowań wobec doradców.

 

Drugiego dnia Seminarium odbyły się interesujące prelekcje o przygotowaniu do przewozu odpadowych baterii litowych i pojemników aerozolowych, o możliwości stosowania ciągników rolniczych do transportu towarów niebezpiecznych oraz o odpowiedzialności uczestników przewozu w oparciu o reguły dotyczące warunków sprzedaży INCOTERMS. Omówiono także najważniejsze, zatwierdzone już zmiany do Umowy ADR 2023 oraz kwestie przygotowywania raportów powypadkowych. Kolejne dwie prezentacje stanowiły wprowadzenie do pokazów praktycznych i dotyczyły zagrożeń pożarowych związanych z użytkowaniem baterii litowo-jonowych oraz organizacji przewozu ciekłego aluminium. Uczestnicy udali się bowiem do zakładu, gdzie nalewane jest aluminium stopione w bardzo wysokiej temperaturze i z tego względu nadawane jako towar niebezpieczny. Drugi pokaz odbył się na terenie jednostki straży pożarnej, gdzie pod czujnym okiem strażaków doprowadzono do zwarcia i zapalenia, a następnie ugaszenia baterii litowej stosowanej w hulajnogach elektrycznych. Ostatni pokaz dotyczył działania obsługowego zbiornika cysterny.

 

Seminarium zakończyło się trzeciego dnia wyborem władz Stowarzyszenia na nową kadencję. Dotychczasowy trzyosobowy Zarząd został decyzją członków powiększony do 5 osób. Wyłoniono także nową Komisję Rewizyjną. Kolejne Seminarium zaplanowano wstępnie na jesień 2022 r.

admin

Author admin

More posts by admin