ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content
Blog

Rządowy projekt ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

By 8 czerwca, 2022No Comments

Sejmowe komisje infrastruktury i obrony narodowej pozytywnie zaopiniowały w dn. 7 czerwca rządowy projekt ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. Wcześniej projekt ten został przedłożony Radzie Ministrów przez Ministra Infrastruktury i przyjęty w dn. 24 maja. Dotychczas w krajowym prawodawstwie nie było jednolitej ustawy obejmującej zagadnienia związane z transportem materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, a przepisy znajdowały się w wielu aktach prawnych różnej rangi. Projekt proponowanej ustawy spełnia wymagania wynikające z Załącznika 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz uwzględnia przepisy „Instrukcji Technicznych Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną” (ICAO).

W projekcie nowej ustawy zostały określone:

 • zasady nadzoru Prezesa Urzędu (m.in. przeprowadzania kontroli) oraz Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;
 • ograniczenia dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną;
 • możliwość wykonywania lotów cywilnych statków powietrznych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z materiałami niebezpiecznymi, z lotnisk wojskowych i na lotniska wojskowe;
 • zasady i tryb udzielania zatwierdzeń oraz odstępstw;
 • zakres obowiązków operatorów lotniczych, wyznaczonych operatorów pocztowych i nadawców;
 • obowiązek osób biorących udział w transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną do odbycia szkolenia;
 • zasady uzyskiwania uprawnień instruktorów prowadzących szkolenia z zakresu bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną;
 • sposób przeprowadzania szkoleń oraz egzaminowania osób biorących udział w transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną;
 • metody informowania o wypadkach, incydentach oraz zdarzeniach z materiałami niebezpiecznymi;
 • środki ochrony materiałów niebezpiecznych transportowanych drogą powietrzną;
 • opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez Prezesa Urzędu i Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;
 • kary pieniężne za naruszenia przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w odniesieniu do nadawcy oraz do operatora lotniczego – określone w katalogu ujętym w załączniku do projektowanej ustawy.

Planowanym terminem wejścia w życie ustawy jest 1 sierpnia 2022 r.

 https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-transporcie-materialow-niebezpiecznych-droga-powietrzna3

admin

Author admin

More posts by admin