ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content
Blog

Nowy obowiązek odpadowy dla branży TSL

By 10 marca, 2022No Comments

22 lutego 2022 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi będącą nowelizacją przepisów wykonawczych do ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowegoi kolejowego przewozu towarów. Od tego dnia każdy przywóz odpadów do Polski, oraz przewóz odpadów przez terytorium Polski transportem drogowym oraz kolejowym musi zostać zarejestrowany w Systemie Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT) prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową.

Obowiązek dotyczy wszystkich rodzajów odpadów, w tym także odpadów z tzw. zielonej listy. Wyjątkiem od obowiązku rejestracji w systemie SENT jest przywóz lub tranzyt odpadów z zielonej listy o masie nieprzekraczającej 20 kg. Wywożenie odpadów z obszaru Polski, jak i przemieszczanie odpadów tylko wewnątrz kraju nie podlega obowiązkowi zgłoszenia tej aktywności w rejestrze SENT. Z systemu wyłączone są też przewozy objęte procedurą celną tranzytu. Objęcie systemem SENT odpadów ma istotne znaczenie dla podmiotów związanych z gospodarką odpadową (zbieranie, transport czy też przetwarzanie odpadów). Nowe regulacje mają za zadanie głównie usprawnić kontrolowanie transgranicznego przemieszczania odpadów- w tym odpadów niebezpiecznych. Dodatkowo, od nowych regulacji oczekuje się, że pozytywnie wpłyną na zmniejszenie zjawiska tzw. „szarej strefy” przewozu odpadów.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000178

admin

Author admin

More posts by admin