ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content
Blog

UMOWA MULTILATERALNA M338 dotycząca przewozu stabilizowanych mieszanin butadienów i węglowodorów zaliczanych do klasy 2

By 30 września, 2021No Comments

W drodze odstępstwa od Wykazu Towarów Niebezpiecznych oraz wykazu pozycji zbiorczych dla gazów z Umowy ADR, dopuszcza się transport mieszanin butadienów i węglowodorów, o stężeniu butadienów powyżej 20%, ale nie więcej niż 40%, stabilizowanych, o prężności par w 70oC nie przekraczającej 1,1 MPa (11 bar) i gęstości w 50oC nie mniejszej niż 0,525 kg/l pod pozycją: UN 1010 BUTADIENY I WĘGLOWODORY, MIESZANINA STABILIZOWANA.

Korzystając z powyższego odstępstwa, nadawca powinien w dokumencie przewozowym dodatkowo umieścić zapis: „Przewóz uzgodniony na warunkach rozdziału 1.5.1 Umowy ADR (M338)”.

Umowa M338 będzie obowiązywać do 30 czerwca 2025 r. w przypadku przewozu na terytorium krajów, które ją podpisały. Jeżeli któryś z krajów ją wcześniej odwoła, będzie obowiązywała tylko w przypadku przewozu na terytorium krajów, które jej nie odwołały.

Oprócz Polski, Umowę M338 dotychczas podpisały: Holandia, Niemcy, Belgia, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Szwajcaria, San Marino i Węgry.

Opracowała:
mgr inż. Joanna Puchalska-Gad
Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa w transporcie
j.gad@thetaconsulting.pl 

admin

Author admin

More posts by admin