ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content
Blog

Umowy multilateralne

By 22 kwietnia, 2020No Comments

W świetle obecnej sytuacji związanej z koronawirusem (COVID-19) niektóre kraje – strony Umowy ADR, skoordynowały swoje wysiłki w celu przygotowania różnych umów multilateralnych (wielostronnych) odnoszących się do obowiązków o ściśle określonej terminowości, dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. W ostatnich dniach Polska podpisała 3 takie umowy wielostronne.

Umowa M324
Umowa multilateralna M324 – dotyczy zaświadczenia szkolenia kierowców ADR oraz świadectwa przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa przewozu.
Zgodnie z zapisami tej Umowy, w drodze odstępstwa, wszystkie świadectwa szkolenia kierowców, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r. zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Świadectwa te zostaną odnowione na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie i zda egzamin przed 1 grudnia 2020 r. Nowy okres ważności rozpocznie się z pierwotną datą wygaśnięcia dokumentu, który ma zostać przedłużony.
W drodze odstępstwa, wszystkie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r. zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Ważność tych świadectw zostanie przedłużona od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, o ile posiadacz świadectwa zda pozytywnie egzamin przed 1 grudnia 2020 r.
Powyższą umowę, oprócz Polski, podpisało 29 krajów europejskich: Luksemburg, Niemcy, Austria, Norwegia, Francja, Irlandia, San Marino, Niderlandy, Czechy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Słowenia, Hiszpania, Słowacja, Grecja, Belgia, Włochy, Łotwa, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Szwecja, Andora, Portugalia, Chorwacja, Finlandia, Dania, Litwa, Turcja. Umowa M324 będzie obowiązywać do 1 grudnia 2020 r.

Umowa M327
Umowa multilateralna M327 – dotyczy badań cystern przenośnych i wieloelementowych kontenerów do gazów (MEGC).
Zgodnie z zapisami tej Umowy, w drodze odstępstwa, wszystkie badania okresowe i próby pośrednie, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 sierpnia 2020 r. zachowują ważność do 31 sierpnia 2020 r. Zaległe badania powinny zostać przeprowadzone przed 1 września 2020 r., zgodnie z częstotliwością określoną w Umowie ADR dla danego typu pojazdu.
Powyższe odstępstwo dotyczy:
– badań zbiornika i wyposażenia cystern przenośnych przeznaczonych do przewozu materiałów klasy 1 oraz klas 3 do 9,
– badań zbiornika i wyposażenia cystern przenośnych przeznaczonych do przewozu gazów nieschłodzonych skroplonych,
– badań zbiornika i wyposażenia cystern przenośnych przeznaczonych do przewozu gazów schłodzonych skroplonych,
– badań elementów i wyposażenia wieloelementowych kontenerów do gazów (MEGC) przeznaczonych do przewozu gazów nieschłodzonych.
Nadawca powinien w dokumencie przewozowym dodatkowo umieścić zapis: „Przewóz uzgodniony na warunkach rozdziału 1.5.1 Umowy ADR (M327)”. Umowa M327 będzie obowiązywać do 1 września 2020 r.

Umowa M326
Umowa multilateralna M326 – dotyczy okresowych kontroli i badań naczyń ciśnieniowych do przewozu gazów klasy 2.
(1) W drodze odstępstwa od częstotliwości badań wskazanych w Instrukcji Pakowania P200 i przepisach rozdziału 4.1.6 Umowy europejskiej ADR, naczynia ciśnieniowe przybywające w celu napełnienia, których termin okresowej kontroli i badań upłynął, mogą być nadal napełniane i przewożone.
Odstępstwo dotyczy napełniania naczyń materiałami o następujących numerach UN:
UN 1002 POWIETRZE SPRĘŻONE
UN 1013 DITLENEK WĘGLA
UN 1046 HEL SPRĘŻONY
UN 1070 PODTLENEK AZOTU
UN 1072 TLEN SPRĘŻONY
UN 1660 TLENEK AZOTU SPRĘŻONY
UN 1956 GAZ SPRĘŻONY I.N.O.
UN 3156 GAZ SPRĘŻONY UTLENIAJĄCY I.N.O.
UN 3157 GAZ SKROPLONY UTLENIAJĄCY I.N.O.
Pozostałe przepisy Instrukcji P200 pozostają w mocy.
(2) W drodze odstępstwa od częstotliwości badań wskazanych w Instrukcji Pakowania P203 i przepisach rozdziału 4.1.6 Umowy europejskiej ADR, zamknięte naczynia kriogeniczne przybywające w celu napełnienia, których termin okresowej kontroli i badań upłynął, mogą być nadal napełniane i przewożone.
Odstępstwo dotyczy napełniania naczyń materiałami o następujących numerach UN:
UN 1073 TLEN SCHŁODZONY SKROPLONY
UN 1963 HEL SCHŁODZONY SKROPLONY
UN 1977 AZOT SCHŁODZONY SKROPLONY
Pozostałe przepisy Instrukcji P203 pozostają w mocy.
Korzystając z powyższego odstępstwa, nadawca powinien w dokumencie przewozowym dodatkowo umieścić zapis: „Przewóz uzgodniony na warunkach rozdziału 1.5.1 Umowy ADR (M326)”. Do dnia dzisiejszego umowę podpisały także Francja, Niemcy, Luksemburg, Włochy, Wielka Brytania, Niderlandy, San Marino, Szwecja, Hiszpania, Węgry, Belgia, Irlandia, Norwegia, Portugalia oraz Finlandia. Umowa M326 obowiązuje do 31 sierpnia 2020 r.
Umowy multilateralne obowiązują w przypadku przewozu na terytorium krajów, które daną umowę podpisały i na warunkach wskazanych w treści umowy. Jeżeli któryś z krajów odwoła wcześniej umowę, będzie obowiązywała tylko w przypadku przewozu na terytorium tego kraju, które jej nie odwołało.

 

Opracowała:
mgr inż. Joanna Puchalska-Gad
Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa w transporcie
j.gad@theta-doradztwo.pl

admin

Author admin

More posts by admin