ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content
Blog

Umowa multilateralna M326

By 10 kwietnia, 2020No Comments

W obliczu obecnej sytuacji związanej z koronawirusem (COVID-19) przygotowana została kolejna umowa wielostronna odnosząca się do obowiązków o ściśle określonej terminowości podczas transportu towarów niebezpiecznych. W dniu 8 kwietnia 2020 r. Polska podpisała Umowę multilateralną M326, dotyczącą okresowych kontroli i badań naczyń ciśnieniowych do przewozu gazów klasy 2.

(1) W drodze odstępstwa od częstotliwości badań wskazanych w Instrukcji Pakowania P200 i przepisach rozdziału 4.1.6 Umowy europejskiej ADR, naczynia ciśnieniowe przybywające w celu napełnienia, których termin okresowej kontroli i badań upłynął, mogą być nadal napełniane i przewożone.

Odstępstwo dotyczy napełniania naczyń materiałami o następujących numerach UN:

UN 1002 POWIETRZE SPRĘŻONE
UN 1013 DITLENEK WĘGLA
UN 1046 HEL SPRĘŻONY
UN 1070 PODTLENEK AZOTU
UN 1072 TLEN SPRĘŻONY
UN 1660 TLENEK AZOTU SPRĘŻONY
UN 1956 GAZ SPRĘŻONY I.N.O.
UN 3156 GAZ SPRĘŻONY UTLENIAJĄCY I.N.O.
UN 3157 GAZ SKROPLONY UTLENIAJĄCY I.N.O.

Pozostałe przepisy Instrukcji P200 pozostają w mocy.

(2) W drodze odstępstwa od częstotliwości badań wskazanych w Instrukcji Pakowania P203 i przepisach rozdziału 4.1.6 Umowy europejskiej ADR, zamknięte naczynia kriogeniczne przybywające w celu napełnienia, których termin okresowej kontroli i badań upłynął, mogą być nadal napełniane i przewożone.

Odstępstwo dotyczy napełniania naczyń materiałami o następujących numerach UN:

UN 1073 TLEN SCHŁODZONY SKROPLONY
UN 1963 HEL SCHŁODZONY SKROPLONY
UN 1977 AZOT SCHŁODZONY SKROPLONY

Pozostałe przepisy Instrukcji P203 pozostają w mocy.

Korzystając z powyższego odstępstwa, nadawca powinien w dokumencie przewozowym dodatkowo umieścić zapis: „Przewóz uzgodniony na warunkach rozdziału 1.5.1 Umowy ADR (M326)”.

Do dnia dzisiejszego umowę podpisały także Francja, Niemcy, Luksemburg, Włochy, Wielka Brytania, Niderlandy, San Marino, Szwecja, Hiszpania, Węgry, Belgia oraz Irlandia.

Umowa M326 obowiązuje do 31 sierpnia 2020 r. w przypadku przewozu na terytorium krajów, które ją podpisały. Jeżeli któryś z krajów ją wcześniej odwoła, będzie obowiązywała tylko w przypadku przewozu na terytorium kraju, które jej nie odwołało.

 

Opracowała:
mgr inż. Joanna Puchalska-Gad
Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa w transporcie
j.gad@theta-doradztwo.pl 

admin

Author admin

More posts by admin