ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content
Blog

Umowa multilateralna M327

By 8 kwietnia, 2020No Comments

W świetle obecnej sytuacji związanej z koronawirusem (COVID-19) niektóre kraje – strony Umowy ADR, skoordynowały swoje wysiłki w celu przygotowania różnych umów wielostronnych odnoszących się do obowiązków o ściśle określonej terminowości, dotyczących transportu towarów niebezpiecznych.

Polska w dniu 6 kwietnia 2020 r. podpisała Umowę multilateralną M327, dotyczącą badań cystern przenośnych i wieloelementowych kontenerów do gazów (MEGC). Zgodnie z zapisami tej Umowy, w drodze odstępstwa, wszystkie badania okresowe i próby pośrednie, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 sierpnia 2020 r. zachowują ważność do 31 sierpnia 2020 r.

Zaległe badania powinny zostać przeprowadzone przed 1 września 2020 r., zgodnie z częstotliwością określoną w Umowie ADR dla danego typu pojazdu.

Powyższe odstępstwo dotyczy:
– badań zbiornika i wyposażenia cystern przenośnych przeznaczonych do przewozu materiałów klasy 1 oraz klas 3 do 9
– badań zbiornika i wyposażenia cystern przenośnych przeznaczonych do przewozu gazów nieschłodzonych skroplonych
– badań zbiornika i wyposażenia cystern przenośnych przeznaczonych do przewozu gazów schłodzonych skroplonych
– badań elementów i wyposażenia wieloelementowych kontenerów do gazów (MEGC) przeznaczonych do przewozu gazów nieschłodzonych

Nadawca powinien w dokumencie przewozowym dodatkowo umieścić zapis: „Przewóz uzgodniony na warunkach rozdziału 1.5.1 Umowy ADR (M327)”.

Umowa M327 będzie obowiązywać do 1 września 2020 r. w przypadku przewozu na terytorium krajów, które ją podpisały. Jeżeli któryś z krajów ją wcześniej odwoła, będzie obowiązywała tylko w przypadku przewozu na terytorium kraju, które jej nie odwołało.

Opracowała:
mgr inż. Joanna Puchalska-Gad
Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa w transporcie
j.gad@theta-doradztwo.pl 

admin

Author admin

More posts by admin