ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content
Blog

Umowa multilateralna M300

By 6 kwietnia, 2020No Comments

Na początku marca Sekretariat ONZ poinformował, że Polska podpisała Umowę multilateralną M300. Zgodnie z nią, w dokumencie przewozowym informacja o nazwie i adresie odbiorcy (odbiorców) może być zastąpiona przez określenie „Sprzedaż obwoźna”. Dotyczy to sytuacji, gdy towary niebezpieczne przeznaczone są dla odbiorców nieznanych w chwili rozpoczęcia przewozu.

Korzystając z powyższego odstępstwa, nadawca powinien w dokumencie przewozowym dodatkowo umieścić zapis: „Przewóz uzgodniony na warunkach rozdziału 1.5.1 Umowy ADR (M300)”.

Umowa M300 obowiązuje wyłącznie podczas transportu następujących towarów niebezpiecznych:
UN 0333 Ognie sztuczne
UN 0334 Ognie sztuczne
UN 0335 Ognie sztuczne
UN 0336 Ognie sztuczne
UN 0337 Ognie sztuczne
UN 1001 Acetylen rozpuszczony
UN 1006 Argon sprężony
UN 1013 Ditlenek węgla
UN 1046 Hel sprężony
UN 1049 Wodór sprężony
UN 1066 Azot sprężony
UN 1072 Tlen sprężony
UN 1073 Tlen schłodzony skroplony
UN 1202 Olej napędowy lub Olej gazowy lub Olej opałowy lekki
UN 1951 Argon schłodzony skroplony
UN 1954 Gaz sprężony palny i.n.o.
UN 1956 Gaz sprężony i.n.o.
UN 1963 Hel schłodzony skroplony
UN 1965 Węglowodory gazowe, mieszanina skroplona i.n.o.
UN 1972 Metan schłodzony skroplony lub Gaz ziemny schłodzony skroplony
UN 1977 Azot schłodzony skroplony
UN 2187 Ditlenek węgla schłodzony skroplony
UN 3156 Gaz sprężony utleniający i.n.o.
UN 3157 Gaz skroplony utleniający i.n.o.
UN 3158 Gaz schłodzony skroplony i.n.o.
UN 3161 Gaz skroplony palny i.n.o.
UN 3163 Gaz skroplony i.n.o.

Umowa M300 obowiązuje również w Portugalii, Hiszpanii oraz we Włoszech i jest ważna do 12 maja 2021 r.

 

Opracowała:

mgr inż. Joanna Puchalska-Gad
Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa w transporcie
j.gad@theta-doradztwo.pl

admin

Author admin

More posts by admin