ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content
Blog

Wyłączenie dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych (Limited quantities)

By 14 czerwca, 2018No Comments

Umowa europejska ADR w przypadku transportu w sztukach przesyłki przewiduje możliwość stosowania zwolnień z części lub całości przepisów i jedną z nich jest właśnie wyłączenie LQ (Limited Quantities). Niepodważalną zaletą tego wyłączenia jest możliwość przewiezienia praktycznie nieograniczonej ilości towarów niebezpiecznych bez konieczności spełniania szeregu wymagań. Ilość towarów niebezpiecznych w jednostce transportowej ogranicza jedynie jej ładowność lub objętość, ale sztuki przesyłki muszą być zapakowane w stosunkowo małe opakowania. Kierowca przewożący taki ładunek nie musi posiadać zaświadczenia ADR, nie musi mieć instrukcji pisemnych ani dodatkowego wyposażenia pojazdu, określonego w tych instrukcjach. Nie jest również wymagane sporządzenie dokumentu przewozowego zgodnego z ADR, poza warunkiem poinformowania przewoźnika o całkowitej masie brutto nadawanych towarów w sposób możliwy do udowodnienia.

Główną zasadą wyłączenia LQ jest konieczność używania opakowań kombinowanych (opakowanie/a wewnętrzne umieszczone w opakowaniu zewnętrznym, w szczególnych przypadkach można stosować opakowania pośrednie) lub tac obciągniętych folią termokurczliwą lub rozciągliwą, pełniących funkcję opakowań zewnętrznych dla opakowań wewnętrznych zawierających towary niebezpieczne.

Limity ilościowe dla opakowań wewnętrznych są obecnie podane bezpośrednio w Tabeli A w Wykazie towarów niebezpiecznych. Limit ilościowy „0” oznacza, że dany towar niebezpieczny nie może być transportowany z wykorzystaniem wyłączenia LQ. Podane w Wykazie wartości limitów są wartościami netto na opakowanie wewnętrzne. Całkowita masa brutto przygotowanej do transportu sztuki przesyłki w przypadku opakowań kombinowanych nie powinna przekraczać 30 kg. Masa brutto tac obciągniętych folią termokurczliwą zawierających opakowania wewnętrzne z towarami niebezpiecznymi nie powinna przekraczać 20 kg.

Każda sztuki przesyłki przewożona w ramach wyłączenia LQ musi być oznakowana rombem z zaczernionymi wierzchołkami, o wymiarach co najmniej 100 x 100 mm, a minimalna szerokość linii obrzeża tworzącej kontur rombu powinna wynosić 2 mm. Oznakowanie powinno mieć kształt kwadratu ustawionego pod kątem 45°. Górna i dolna część oraz linia obrzeża powinny być czarne. Powierzchnia środkowa powinna być biała lub odpowiednio kontrastująca. Ze względu na wymiar sztuki przesyłki, dopuszczone jest zmniejszenie rozmiarów znaku do 50 x 50 mm.

overpack

Na opakowaniach zbiorczych zawierających towary przewożone na wyłączeniu LQ należy umieścić napis „OPAKOWANIE ZBIORCZE/OVERPACK” (litery co najmniej 12 mm wysokości) oraz powtórzyć znak w kształcie rombu z zaczernionymi wierzchołkami, jeśli oznakowanie to nie jest widoczne. W przypadku opakowań zbiorczych, w których umieszczono ładunki mieszane, czyli pakowane zgodnie z wyłączeniem LQ oraz pozostałe towary, należy umieścić napis „Opakowanie zbiorcze” i powtórzyć odpowiednie dla wszystkich sztuk przesyłki nalepki, znaki oraz numery UN, jeśli pozostają niewidoczne.

Oznakowanie pojazdów i kontenerów załadowanych towarami niebezpiecznymi pakowanymi zgodnie z wyłączeniem LQ nie jest wymagane, jeżeli całkowita masa sztuk przesyłki nie przekracza 8 ton brutto na jednostkę transportową. Natomiast jednostki transportowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, przewożące co najmniej 8 ton brutto towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych, powinny być oznakowane z przodu i z tyłu znakiem w postaci rombu z zaczernionymi wierzchołkami o wymiarach co najmniej 250 x 250 mm. Kontenery przewożące powyżej 8 ton brutto towarów w ramach wyłączenia LQ powinny być oznakowane powyższym oznakowaniem na wszystkich czterech ścianach bocznych. Jednostka transportowa przewożąca  kontener nie musi być oznakowana, chyba że oznakowanie kontenera nie jest widoczne na zewnątrz.

W przypadku gdy jednostka transportowa zawiera również inne towary niebezpieczne, dla których wymagane jest oznakowanie tablicami barwy pomarańczowej, to może ona być oznakowana tylko tablicami barwy pomarańczowej lub jednocześnie tablicami barwy pomarańczowej i znakiem w postaci rombu z zaczernionymi wierzchołkami.

Należy również pamiętać, że jednostka transportowa przewożąca towary niebezpieczne pakowane w ilościach ograniczonych, przekraczające 8 ton brutto, podlega ograniczeniom przejazdu przez tunele kategorii E.

Autor: Joanna Puchalska-Gad

THETA Doradztwo Techniczne

admin

Author admin

More posts by admin