ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content
Blog

Doradca DGSA – kto to taki?

By 14 czerwca, 2018No Comments

Być może niektórzy kierowcy mieli już okazję współpracować z doradcą do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Tym, którzy dotychczas nie mieli takiej możliwości, pragniemy w tym wydaniu przekazać kilka informacji o obowiązkach doradców.

Doradca (doradca ADR, DGSA) to osoba, która z założenia ma pomóc w działalności przedsiębiorstwa związanej z transportem towarów niebezpiecznych i dążyć do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami oraz w możliwie najbezpieczniejszy sposób.
Doradcą może zostać osoba, która posiada wykształcenie wyższe, ukończyła odpowiedni kurs, jest niekarana i zdała z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Uprawnienia dla doradców nadawane są, podobnie jak dla kierowców, na okres 5 lat. Doradcą może być kierujący przedsiębiorstwem, pracownik pełniący inne obowiązki lub też osoba niezatrudniona bezpośrednio, ale wyznaczona poprzez np. zawarcie umowy-zlecenia czy umowy o dzieło.

Wyznaczenie doradcy, zgodnie z Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych oraz Umową europejską ADR, jest obowiązkowe w przedsiębiorstwach, których działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych.
Zgodnie z przytoczonymi przepisami pod pojęciem przewozu rozumiane są również czynności pakowania, napełniania, załadunku oraz rozładunku towarów niebezpiecznych.
Uczestnik przewozu, który współpracuje z doradcą, może oczekiwać od niego przygotowania rocznego sprawozdania z działalności obejmującej przewóz towarów niebezpiecznych. Ponadto, w przypadku wystąpienia poważnego wypadku lub awarii mających miejsce podczas załadunku, przewozu lub rozładunku towarów niebezpiecznych, doradca będzie zobowiązany do sporządzenia raportu o zaistniałym zdarzeniu. Ale na tym obowiązki doradcy się nie kończą. Powinien on monitorować zgodność z wymaganiami dotyczącymi przewozu i odpowiednio doradzać przedsiębiorstwu wprowadzonej przez niego działalności. Jeśli w związku z tym wymagane będzie wdrożenie odpowiednich praktyk, to doradca powinien pomóc w ich opracowaniu.
Może także angażować się we wprowadzanie prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, instrukcji bezpiecznego postępowania czy procedur kontrolnych. Doradca może również sprawdzić istnienie planu ochrony, a także doradzać w przypadku zakupu środków transportu czy przy wyborze podwykonawców. W przedsiębiorstwach, w których pracownicy dokonują załadunku lub rozładunku, w firmach spedycyjnych czy wysyłkowych lub przypadku kierowców nieposiadających zaświadczenia ADR i wożących towary niebezpieczne tylko w ramach tzw. wyłączeń, doradca może przeprowadzać dla nich odpowiednie szkolenie.
Pracownicy powinni bowiem zostać przeszkoleni w zakresie wymagań związanych z przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków, zgodnie z przepisami działu 1.3 Umowy europejskiej ADR.

Kierowco, pamiętaj:

  • jeśli prowadzisz jednostkę transportową, która po załadunku towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki wymagała oznakowania gładkimi tablicami barwy pomarańczowej lub
  • przewozisz towary niebezpieczne w cysternie lub luzem pojazdem oznakowanym tablicami pomarańczowymi z numerem rozpoznawczym zagrożenia i numerem UN, oznacza to, że w Twoim przedsiębiorstwie powinien zostać wyznaczony doradca, z którym należy się skontaktować w przypadku wątpliwości związanych z transportem towarów niebezpiecznych.

Joanna Puchalska-Gad
doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych

admin

Author admin

More posts by admin