ZigaForm version 6.1.2 Skip to main content

Transport materiałów niebezpiecznych

jest jednym z najczęściej kontrolowanych przez ITD przewozów na drogach, a ilość wystawianych mandatów idzie w miliony złotych rocznie.

BLOG

BlogUniwersytet Łódzki zaprasza na Studia podyplomowe w trybie ONLINE
12 lipca, 2024

Uniwersytet Łódzki zaprasza na Studia podyplomowe w trybie ONLINE

Rekrutacja trwa od 1 lipca 2024 r. do 15 sierpnia 2024 r. Studia realizowane są w formie zdalnej na odległość (ONLINE) „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” Studia przeznaczone…
BlogDlaczego warto podjąć współpracę z doradcą
12 lipca, 2024

Dlaczego warto podjąć współpracę z doradcą

Współpraca z doradcą DGSA (Dangerous Goods Safety Advisor) jest kluczowa dla firm zajmujących się transportem materiałów niebezpiecznych. Doradca posiada szczegółową wiedzę na temat przepisów i procedur związanych z bezpiecznym przewozem,…
BlogSpotkanie w ramach Grupy Wsparcia Eksperckiego THETA już w marcu!
13 lutego, 2024

Spotkanie w ramach Grupy Wsparcia Eksperckiego THETA już w marcu!

W dniu 13 marca 2024 r. odbyło się ósme spotkanie w ramach projektu Grupa Wsparcia Eksperckiego THETA. TEMAT: Jak prawidłowo oznakować sztuki przesyłki zawierające towar niebezpieczny w transporcie drogowym (ADR), morskim (IMDG) i…

NIEPRAWIDŁOWOŚCI UJAWNIONE PODCZAS KONTROLI DROGOWYCH

 • NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYPOSAŻENIU PRZECIWPOŻAROWYM – 27%
 • BRAK INSTRUKCJI PISEMNEJ – 12%
 • NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYPOSAŻENIU OGÓLNYM I AWARYJNYM – 12%
 • NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DOKUMENTACH PRZEWOZOWYCH – 9%
 • NIEWŁAŚCIWE OZNAKOWANIE 7%
 • BRAK ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA 2%
 • UŻYCIE OPAKOWAŃ NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMAGAŃ UMOWY ADR – 2%

NIEKTÓRE KARY

 • Nadanie towaru niebezpiecznego nieprawidłowo sklasyfikowanego – 6000 zł
 • Niesporządzenie dokumentu przewozowego- 1000 zł
 • Dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego kierowcy, który nie uzyskał wymaganego zaświadczenia ADR – 2000 zł
 • Nieuzyskanie wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR – 6000 zł
 • Nieprzestrzeganie terminów badań okresowych lub okresów użytkowania opakowań – 2000 zł

OGÓLNA LICZBA KONTROLI PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

PRZYKŁAD Z ROKU 2017 ZE WZGLĘDU NA KONTROLOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW

 • PRZEWOŹNICY KRAJOWI – 394 KONTROLI (76%)
 • PRZEWOŹNICY ZAGRANICZNI – 126 KONTROLI (24%)

CZYTAJ NASZ BLOG POŚWIĘCONY TRANSPORTOWI MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

WIĘKSZOŚCI Z ZAUWAŻANYCH PRZEZ ITD NIEZGODNOŚCI MOŻNA ŁATWO UNIKNĄĆ.

CZY WIESZ JAK?

SPRAWDŹ W 4 KROKACH
Dzięki poniższej, krótkiej ankiecie dowiesz się, czy Twoja firma podlega obowiązkom ADR, i co z tym zrobić. Zajmie to mniej niż 10 minut.
Wystarczy tylko odpowiedzieć na 4 proste pytania odhaczając jedną lub więcej odpowiedzi. Nie zwlekaj, wiedzieć więcej znaczy robić mniej błędów.

Dodatkowo otrzymasz bezpłatny plakat w formacie pdf z aktualnym oznakowaniem ADR.

SZKOLENIA

 • Scenariusze narażenia – wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia
 • Wyroby – obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów wynikające z rozporządzenia REACH. Baza SCIP
 • Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny – zasady wprowadzenia do obrotu, zgodność z REACH i RoHS
 • DALSZY UŻYTKOWNIK – obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP


SPRAWDŹ TERMINY
 • Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2020/878/UE


SPRAWDŹ TERMINY
 • ADR Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – od czego zacząć?
 • Przewóz w sztukach przesyłki materiałów ciekłych zapalnych, zagrażających środowisku oraz aerozoli w transporcie drogowym (ADR) i morskim (IMDG)


SPRAWDŹ TERMINY
 • Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP – szkolenie ogólne
 • Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP
 • UFI i zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych (PCN)


SPRAWDŹ TERMINY
 • Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności


SPRAWDŹ TERMINY
 • Kompozycje zapachowe bez tajemnic – produkty konsumenckie
 • Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu – przewodnik przedsiębiorcy
 • GMP Wymagania Dobrych Praktyk Produkcyjnych wg normy PN-EN ISO 22716:2009 dla przemysłu kosmetycznego
 • Zmiany legislacyjne dotyczące surowców zapachowych w branży kosmetycznej
 • Dokumentacja produktów kosmetycznych – jak spełnić wymagania rozp. 1223/2009/WE
 • Oznakowanie produktów kosmetycznych w teorii i w praktyce
 • Notyfikacja produktów kosmetycznych w teorii i w praktyce
 • Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego dla początkujących
 • Surowce – istotne zmiany legislacyjne dla branży kosmetycznej


SPRAWDŹ TERMINY
 • Zasady wprowadzenia do obrotu i oznakowania chemicznych produktów konsumenckich do codziennego użytku


SPRAWDŹ TERMINY